Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Yardımcı Doçent 4
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 150 108
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 150 108
Genel Toplam 258