Ana Sayfa
Akademik
Tasarım Atölyeleri

MIM101

Mimari Tasarım I

Proje 1 

Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf 2. dönem öğrencileri ile birlikte, mimari tasarım 1 dersinin ilk modülü olan bu çalışma Sakarya Üniversitesi kampüs alanındaki sokak hayvanları için barınma birimi oluşturma konusuna odaklanmıştır. Malzeme bilgisinin geliştirilmesini, yapılan tasarımların gerçek boyutlarda üretiminin deneyimlenmesinin hedeflendiği bu proje, grup çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Süreç, öğrencilerin önceden belirlenip sınırlandırıldıkları; metal, plastik, ahşap, tuğla/gaz beton, kil ve beton ana malzemelerinden biri ile önce bireysel ve malzemeyi tanıma odaklı çalışmasının ardından her bir malzemeden bir kişi olacak şekilde 6’şar kişilik gruplar oluşturması ve birlikte eklemlenebilir bir barınma birimi tasarlaması ile devam etmiştir. Proje toplamda 6 grup ile 4 haftalık bir süre içerisinde gerçekleştirilmiş ve seçilen 3 tasarım kampüs içerisinde belirlenmiş alanlara kurulmuştur.

Proje 2

Mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin dahil olduğu mimari tasarım 1 dersinin ikinci modülü olarak “beden-eylem” başlıklı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk modülündeki malzeme ve eklem çalışmalarının altlık oluşturduğu dersin ikinci modülünde öğrencilerin kendi çalıştıkları atölyeyi çalışma eylemi üzerinden ve yine kendi bedenlerini ölçek olarak kullanarak dönüştürmeleri beklenmiştir. Grup çalışması olarak ilerleyen süreçte öğrencilere atölye içinde birer bölge verilmiş ve tasarımlarını üretirken, grupların çalışma eylemleri ve ölçek meselesi dışında bir de atölyenin çeperleri, giriş çıkış noktaları, atölyenin açıklıkları ve komşu gruplar ile olan ilişkilerini de göz önünde bulundurmaları istenmiştir. Atölyenin sürekli olarak farklı öğrenci grupları tarafından kullanıldığı da göz önünde bulundurulduğunda yapılan çalışmaların; dönüştürülebilmeye elverişli ve geçme sistem kullanılarak tasarlanması önem kazanmıştır. Öğrenciler 1/1 ölçekte ürettikleri tasarımları jüriye hazırlık sürecinde de deneyimleyerek geliştirmeye devam etmişlerdir. İçinde 1 ara jüri ve 1 de final jürisi haftası bulunan toplam 5 haftalık süreçte tamamlanan çalışmada 8 grup bir arada uyum içinde çalışarak süreci tamamlamıştır

Sürecin öncelikli hedefleri; ölçek bilgisi, detay tasarımı ve malzeme kullanımına dair bilginin çeşitlendirilmesi idi. Her uygulama çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da öğrencilerin karakteristik özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri işlerin niteliğine ve çalışma sürecindeki uyumu etkilemiştir. Öğrenciler; 1/1 ölçekte hazırlanmış işleri, bu işlere ait çizimlerin bulundukları paftaları ve süreci özetleyen video çalışmaları üreterek projeyi tamamlamışlardır.